משלוחים baby teddy-(טדי בייבי)

האתר כתובת: https://teddybaby.co.il

העסק יספק את המוצר למשתמש אשר ביצע הזמנה באתר, בכפוף לקבלת מלוא פרטי
המשתמש, לרבות כתובת שהזין לביצוע האספקה ו תשלום באמצעות כרטיס האשראי.
משלוח למזמין יבוצע באמצעות חברת שילוח, בהתאם לשיקול דעתו של העסק (להלן: "חברת
השילוח").
זמן אספקת ההזמנה יהא ממועד ביצוע ההזמנה, קרי, השלמת העסקה לאחר אישור חברת
האשראי, עד לשעה 14:00( להלן: "מועד ביצוע ההזמנה ") ועד 3 ימי עסקים, לא כולל אספקה
בימי שישי, שבתות, ערבי חג וחג (להלן: " זמן אספקה").
הזמנות שיבוצעו לאחר השעה 14:00, יחושבו כאילו בוצעו ביום העסקים שלמחרת.
יובהר כי – מוצרים המוזמנים תחת קטגוריית "ספיישל קולקשן " )מוצרים מיוחדים בהזמנה
אישית( יסופקו עד 14 ימי עסקים, לא כולל ימי שישי, שבתות, ערבי וחג וחג, כאמור.
דמי המשלוח עבור ביצוע כל הזמנה הינם בסך 35 ₪, יתווספו למחיר הפריטים שבאתר )להלן:
"דמי המשלוח "( ויצטרפו לתשלום הכולל עבור הזמנת המוצרים.
יודגש כי, ברכישת תיק החתלה בסכום הגבוה מ – 499.00 ₪, דמי המשלוח יהיו ללא עלות.
העסק רשאי לשנות את דמי המשלוח ו/או זמן האספקה, ללא צורך בהודעה מוקדמת.
יובהר כי, במקרה של ביטול עסקה מכל סיבה שהיא, לא יוחזרו למזמין דמי המשלוח.
חברת השליחויות תספק את ההזמנות לכל חלקי ארץ ישראל, בהתאם להזנת פרטי כתובת
המשתמש באתר, למעט משלוחים לעיר אילת ולאזורים מעבר לקו הירוק. על המשתמש
להתעדכן מול שירות הלקוחות.
העסק לא ישר באחריות לעיכובים הקשורים לחברת השילוח ו/או בנסיבות העולות כדי כוח
עליון ו/או נסיבות אחרות שאינן בשליטתו, כגון שביתות ו/או תקלות העלולות להיווצר
במערכות השונות (מחשב ים ו/או טלפונים ו/או דוא"ל וכיוצ"ב).
כמו כן, יצוין כי עלולים להיות איחורים במועדי אספקה – עד שבעה ימי עסקים, עקב עומסים
בהזמנות ומשלוחים בימי מכירה מיוחדים.
עיכובים כאמור אינם באחריות העסק ולמשתמש לא תהיה כל טענה כנגד העסק במקרה זה.
מובהר כי, במסגרת מסירתה ההזמנה למשתמש, באחריות המשתמש להיות זמין בטלפון
שהזין באתר ו/או לצורך קבלת מסרונים. במקרה של מניעת קו טלפוני מסיבה כלשהי לקבלת
SMS מהעסק, לא ניתן י היה למסור את ההזמנה למשתמש והמשתמש מאשר בזאת כי הדבר
ידוע ומובן לו, ולא תהיינה לו טענות ו/או דרישות כלשהן כלפי העסק במקרה ולא יקבל מידע
מהעסק מהטעמים הללו.

לצורך מסירת ההזמנה לידי המשתמש בכתובת אותה הזין באתר, ייצור נציג חברת השליחויות
קשר טלפוני עם המשתמש באמצעות שיחה טלפונית ו/או SMS לתאום מועד המסירה.
למשתמש קיימת האפשרות לאשר לשליח להשאיר את המשלוח במקום בו ימסור המשתמש
לשליח ובמקרה זה, העסק לא יהיה אחראי לכל נזק ו\או אובדן שיגרמו למשלוח כתוצאה מכך.
 מובהר כי עיכוב באספקת מוצר, הנובע מאי זמינות המשתמש, לא יחשב, בכל מקרה, כאיחור
במסירת ההזמנה ולא יזכה את המשתמש בפיצוי כלשהו.
יובהר כי, לא תהיה אפשרות לשינוי הכתובת אותה הזין המשתמש, לאחר ביצוע ההזמנה דרך
האתר, אלא בתיאום מול חברת השילוח ובכפוף לכל תנאי שייקבע על ידה.
מועדי האספקה המפורטים לעיל חלים אך ורק על פריטים הקיימים במלאי

דילוג לתוכן