אחריות עבור תיקי החתלה/אירגונית

63. העסק לא יישא באחריות לשימוש המשתמש במוצר, שאינו בהתאם להוראות היצרן ו/או
העסק:
1. אחריות העסק הינה עבור רוכסני תיקים ו/או קילוף בדי התיקים ו/או תופסנים
לעגלות בלבד, ולמשך 6 חודשים, ממועד קבלת המוצר.
2. ככל ומתגלה פגם במוצר, כמפורט בסעיף 1.63 .לעיל, אזי העסק י ישא באחריות לתיקון
המוצר ו/או החלפתו, לפ י שיקול דעתו הבלעדי, וכן לאיסוף המוצר מהלקוח והחזרתו.
3. יובהר כי, העסק לא יישא באחריות עבור פגמים, כגון: שריטות ו/או לכלוכים ו/או
כתמים, וכיוצ"ב, אלא במסגרת סעיף 64 לעיל.
4. בכל טענה ו/או בירור לגבי פגם במוצר, כאמור בסעיף 3.63 .לעיל, על הלקוח יהא להגיע
באופן עצמאי ובתאום מראש עם שירות הלקוחות, למשרדי העסק ו/או לשלם דמי
משלוח בסך 50 ,₪ לכל כיוון .

64. המשתמש יבדוק את המוצר מיד עם קבלתו וי ודיע לשירות הלקוחות אם המוצר שהתקבל
פגום או שונה מהותית מכפי שמופיע באתר. במידה ומוצר כלשהו התקבל כשהוא פגום ו/או
שונה מכפי שהוצג באתר, על המשתמש להודיע בתוך 3 ימי עסקים לשירות הלקוחות כאמור
ויהא רשאי לבטל את העסקה בתוך 14 ימים ממועד קבלת הפריט לידיו ובנסיבות אלו, לא
ייגבו דמי ביטול, כספו של המשתמש יושב לו תוך 14 ימים ממועד החזרת הפריט אל הסטודיו.

דילוג לתוכן